Osvětlení Černoch CNC obrabění kovů

CNC OBRÁBĚNÍ

V r. 2007 jsme s pomocí Evropských fondů pořídili pro CNC obrábění moderní centrum DMU 50 Evo od firmy Deckel-Maho-Gildemeister. Toto vysoce přesné a rychlé pětiosé CNC obráběcí centrum jsme doplnili v r. 2008 opět s pomocí Evropských fondů výkonným SW pro programování CNC obrábění a tak jsme zásadním způsobem zrychlili výrobu forem a elektrod pro elektrojiskrové obrábění. Následně jsme náš strojní park doplnili o tříosé CNC obráběcí centrum DMG 63V. Díky tomuto vybavení jsme schopni obrábět díly až do rozměru 630x500x500mm ve třech osách a 500x420x380 mm v pěti osách.

Pro programování CNC obrábění používáme software Cimatron jak pro tříosé, tak pro pětiosé frézování a Kovoprog (EDM řezání), se kterým jsme maximálně spokojeni. Modelujeme v software Solid Edge, který je schopen načíst a konvertovat prakticky všechny používané stojírenské formáty. Proto jsme schopni akceptovat zadání jak ve formě 3D modelu, tak ve formě výkresu. Zákazníkům tak můžeme pomoci i s konstrukcí a úpravou jejich dílů, případně  kontrolou metodou konečných prvků. Protože je kapacita našeho CNC obrábění výrazně vyšší než možnosti nástrojárny, nabízíme k využití tyto možnosti:

  • návrh a konstrukce obráběných dílů
  • 3D modelování v programu Solid Edge
  • kontrolu namáhání metodou konečných prvků
  • výrobu modelu
  • výrobu dílů