Výroba forem -Forma na držák kabelu
Výroba forem -Forma na díly zářivkových svítidel
Výroba forem - Forma na kloub svítidla

Výroba forem má tyto kroky:

Návrh tvaru výlisku

Výroba forem začíná již při návrhu tvaru výlisku, kdy je nutné zvážit materiál, druh a umístění vtoku a vliv tvaru výlisku na složitost formy. V mnoha případech lze výlisek zjednodušit bez vlivu na jeho funkci či vzhled a díky tomu výrazně snížit složitost a cenu formy i výlisku. Zákazníci, kteří si u naší firmy objednají návrh, konstrukci a výrobu forem, tak mohou těžit z mnohaletých zkušeností našich pracovníků v tomto oboru a dosáhnout často výrazných úspor.

 

Vytvoření 3D modelu

Po ujasnění tvaru výlisku následuje vytvoření 3D modelu v programu Solid Edge (pokud již není od zákazníka k dispozici), vytvořený model a výkresová dokumentace jsou předloženy zákazníkovi ke schválení. V případě potřeby jsme schopni vytvořený model kontrolovat při známém zatížení metodou konečných prvků a na obráběcím centru nebo 3D tiskárně vytvořit model dílu.

 

Konstrukce forem

Jakmile je schválený model a výkresová dokumentace, začneme pracovat na konstrukci formy. Umíme navrhnout a následně zhotovit formy do celkové hmotnosti 800 kg, máme zkušenosti s výrobou forem pro velmi široké spektrum termoplastických materiálů (PA, PE, PC, PPS, PVC….) včetně forem s horkými vtoky, topnými deskami nebo olejovým vytápění. Kromě forem pro lisování termoplastických materiálů jsme zvládli návrh, konstrukci a výrobu forem pro tlakové lití zinkových a hliníkových slitin, lisování pryžových směsí a skla. V případě menších nebo jednorázových sérií výlisků můžeme zákazníkům nabídnout použití našeho univerzálního rámu, do kterého vyrobíme jen tvarové vložky a vyhazovací desky. Tento postup ušetří zákazníkovi cenu za rám formy, což představuje desítky až stovky tisíc korun podle velikosti formy.

 

Zkrácení času výroby

Vysoce přesné a výkonné obráběcí centrum ve spojení s výkonným CAM softwarem nám umožnilo výrazně zkrátit čas pro výrobu forem i elektrod pro případné elektroerozivní obrábění.

 

Odzkoušení formy

Vyrobenou formu odzkoušíme v naší lisovně a zákazníkovi předáme ke schválení výlisek s měřícím protokolem. Pokud si zákazník s objednávkou formy zvolí i možnost lisování v naší lisovně, poskytujeme mu údržbu a běžné opravy formy po celou dobu její životnosti zdarma.